De luchtvaart staat bol van afkortingen en jargon. De belangrijkste daarvan hebben we voor je op een rij gezet omdat ze op kunnen duiken bij voorlichtingsbijeenkomsten.

Doe er je voordeel mee!

 

Instanties:

EASA: European Aviation Safety Agency

Europese instelling die onder meer toezicht houdt op vliegopleidingen en het verstrekken van brevetten.

FAA: Federal Aviation Authorities

De FAA is de Amerikaanse regelgevende tegenhanger van de JAA.

ICAO: International Civil Aviation Organization

De ICAO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties. De landen die in de ICAO vertegenwoordigd zijn, maken afspraken over luchtvaart op mondiaal niveau.

JAA: Joint Aviation Authorities (JAA)

De JAA vertegenwoordigt de luchtvaartautoriteiten van een aantal Europese lidstaten en is een regelgevend orgaan dat ook over de kwaliteit en inhoud van JAR-FCL waakt.

JAR-FCL: Joint Aviation Requirements- Flight Crew Licensing

Europese regelgeving met betrekking tot brevetten van piloten (vanaf 8 april 2014 is sprake van EASA-FCL).

Brevetten/bevoegdheden/kwalificaties:

ATPL: Air Transport Pilot’s Licence

De ATPL-opleiding tot verkeersvlieger resulteert in onder meer een theoretisch ATPL (Airline Transport Pilot’s Licence) en een praktisch CPL (Commercial Pilot’s Licence).

CPL: Commercial Pilot’s Licence

Brevet dat de bevoegdheid geeft op te treden als eerste of tweede bestuurder tijdens vluchten tegen vergoeding, niet zijnde verkeersvluchten.

(C)FI: Flying Instructor

(Certified) Vlieginstructeur.

Frozen CPL en ATPL

Je bent geslaagd voor het theoretische gedeelte van de opleiding en hebt de bijbehorende brevetten, maar hebt nog onvoldoende vlieguren gemaakt.

IFR: Instrument Flight Rules

Vliegen op je instrumenten.

IR: Instrument Rating

De kwalificatie een vliegtuig te besturen wanneer niet op zicht gevlogen kan worden.

LAPL

Light Aircraft Pilot Licence.

ME: Multi Engine Rating

De kwalificatie zelfstandig een meermotorig vliegtuig te besturen, indien in het bezit van een PPL of CPL.

PIC: Pilot In Command

Gezagvoerder.

PPL: Private Pilot’s Licence

Brevet dat de bevoegdheid geeft niet tegen vergoeding op te treden als eerste of tweede bestuurder van een luchtvaartuig tijdens vluchten zonder baat.

RT: Radio Telephony

Aantekening waaruit blijkt dat je in staat bent als piloot te kunnen communiceren met de verkeersleiding.

SE: Single Engine Rating

De kwalificatie zelfstandig een eenmotorig vliegtuig te besturen, indien in het bezit van een PPL of CPL.

Typerating

Kwalificatie voor het besturen van een bepaald type vliegtuig.

VFR – IFR: Visual Flight Rules – Instrument Flight Rules

Bij VFR is sprake van vliegen onder zichtomstandigheden, bij IFR voer je een vlucht uit op je instrumenten (bijvoorbeeld ’s nachts of bij erg slecht weer).

Nog meer begrippen:

Distance learning

Theorieonderwijs (vaak ATPL-lesstof) dat thuis gevolgd wordt via internet.

Integrated-Modular

Bij een geïntegreerde vliegopleiding is sprake van een volledige fulltime opleiding vanaf de allereerste les tot en met het beroepsbrevet. Bij een modulaire opleiding kun je voor alle onderdelen ‘los’ examen doen. Dit kan bij verschillende vliegopleidingen in een tempo dat bij de student past.

MCC: Multi Crew Co-operation

Multi Crew Co-operation houdt in dat vliegers als samenwerkend team op meermotorige vliegtuigen mogen vliegen waarvoor een meervoudige cockpitcrew is vereist.

PF: Pilot’s Flying

De piloot die tijdens de vlucht een bestuurdersstoel bezet en daadwerkelijk het vliegtuig bestuurt.

PNF: Pilot’s Non Flying

De piloot die tijdens de vlucht wel als cockpit – personeel een bestuurdersstoel bezet, maar niet daadwerkelijk het vliegtuig bestuurt.

Simulators:

Flight Simulation Training Device

Gecertificeerde (al dan niet bewegende) vliegsimulator.

FNPT I: Flight & Navigation Procedures Trainer I

De FNPT-1 is een simulator voor een bepaalde vliegtuigklasse, bijvoorbeeld de klasse eenmotorige landvliegtuigen.

FNPT II: Flight & Navigation Procedure Trainer II

Simulator voor tweemotorige toestellen of een vliegtuigklasse waarbij de systemen en de instrumenten identiek functioneren als bij het echt vliegtuig.

FFS: Full Flight Simulator

Met een full flight simulator kun je een complete en levensechte vlucht maken. Alle instrumenten die in een echte cockpit aanwezig zijn, zitten erin en geven de juiste gegevens aan (zoals geprogrammeerd door de instructeur). In tegenstelling tot proceduretrainers en FNPTsimulators kan een FFS om drie assen bewegen. Vrijwel alle simulators hebben tegenwoordig een uitzichtsysteem waarbij een realistische buitenwereld (nacht, dag en  weersomstandigheden) wordt geprojecteerd op grote schermen onder een hoek van meer dan 180 graden.

Proceduretrainer

Simulator die gebruikt wordt om de boordsystemen in een vliegtuig onder de knie te krijgen. Gaat aan FFS-sessies vooraf.

En dan nog dit:

ATO

Approved Training Organisation (nieuwe naam voor FTO in 2014).

MPL: Multi-Crew Pilot Licence

De ICAO heeft naast bestaande brevetten als het PPL, CPL en ATPL een nieuw type brevet ingesteld. Het MPL is sinds 1 december 2006 opgenomen in de Europese regelgeving.

PTA

Pilot Training Organisations.

TRTO: Type Rating Training Organisation

Organisatie die opleidt tot het behalen van een besturingsbevoegdheid voor bijvoorbeeld een Boeing 737 of Airbus A320.

 

Bronnen: onder meer www.airwork.nl

Disclaimer: Hoewel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, kunnen aan deze omschrijvingen geen rechten worden ontleend.